Tiada suatu musibah menimpa seseornag kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa beriman kepada Allah, maka Dia akan member petunjuk kepada hatinya. (QS.64:11)

 

4 hal yang menghambat datangnya rizki adalah tidur di waktu pagi, sedikit shalat, malas-malasan & berkhianat. (Ibn Qoyyim, Zaadul Ma’ad, 4/378)

 

Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah. (HR.Muslim)

 

Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari dijalan Allah, kecuali dengan hari tersebut Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun (HR.Bukhari II/2840)

 

Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. (HR.At-Tirmidzi)

 

Rasulullah bersabda, “Perkataan yang baik adalah sedekah.” (HR.Muslim)

 

Waspadalah terhadap sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. (HR.Abu Dawud)

 

Kemenangan selalu bersama kesabaran, setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. (HR.Ahmad I/307)

 

Aku tergantung persangkaan hamba-KU terhadap-KU, jika baik, maka baiklah adanya. Dan jika buruk, maka buruklah adanya. (HR.Ahmad)

 

Barangsiapa senang bertemu dengan Allah maka Allah senang bertemu dengannya, barangsiapa benci bertemu dengan Allah maka Allah benci ketemu dengannya. (Bukhari)

 

 

Barangsiapa ridha atas cobaan-NYA maka ia berhak mendapat ridha Allah. Barangsiapa marah atas cobaan-NYA maka murka Allah selalu menyertainya. (HR.Tirmidzi)

 

Barangsiapa membaca surat Al Kahfi pada hari jum’at, akan diberikan cahaya diantara 2 jum’at (Hasan Shahih. HR.Al Hakim 2/368,Al Baihaqi 3/249)

 

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan sejelek0jelek manusia adalah yang keberadaannya seperti tidak ada. (HR.Bukhari)

 

Barangsiapa member kebaikan niscaya Allah akan memberikan kebaikan. Barangsiapa menghindari keburukan maka Allah akan menjaganya dari keburukan. (Abdullah bin Mas’ud)

 

Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu takwa, selalu merasa cukup, dan berusaha menyembunyikan amal. (HR.Muslim, 2965)

 

Bacalah Al-Qur’an, karena pada hari kiamat kelak dia akan datang sebagai pemberi syafa’at kepada orang yang membacanya. (HR.Muslim)

 

Dari Abu Hurairang Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-baqarah, tidak akan bisa dimasuki setan. (HR.Muslim)

 

Tidak ada sebuah duri pun dan yang lebih dari itu menimpa seorang muslim, kecuali dengannya dosa dan kesalahannya akan digugurkan. (HR.Bukhari)

 

Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-MU maka janganlah Kau pasrahkan (urusan)ku pada diriku sendiri walau sekejap mata. (HR.Abu Dawud,shahih)

 

Dan setiap malam pada bulan Ramadhan Allah membebaskan hamba-hamba-Nya dari api neraka. (HR.Tirmidzi 682)